Vi står upp för Överkalix!

Vi står upp för Överkalix!

Kampanjen ”Vi står upp för Överkalix!” drivs av Näringslivskontoret på Överkalix kommun. Med kampanjen vill kommunen bidra till följande:
• Förbättra förutsättningarna för ortens företag att bedriva sina verksamheter.
• Få invånare och företag i Överkalix att i så hög grad som möjligt handla lokalt, både varor och tjänster.
• Utveckla en lokal service som främjar ortens företag, både deras verksamhet och utveckling.

För Överkalix kommun är det viktigt att vara en attraktiv verksamhets-, etablerings- och boendeort och att kunna erbjuda företagen goda verksamhetsförutsättningar så att de kan utvecklas och växa.

Vi står upp för Överkalix!