Gå med i kampanjen

Företag, föreningar och Överkalixbor - gå med i kampanjen och visa att du står upp för Överkalix.

Anmäl dig här!

Vi står upp för Överkalix
  • Om företaget/föreningen har en logga så kan du bifoga den tillsammans med anmälan.
  • Om logga inte finns så publiceras enbart företagets/föreningens namn.
  • Att delta är kostnadsfritt och alla som deltar publiceras på kampanjens hemsida.
  • Privatpersoner publiceras med namn och ort.